navi
palvelut_hd.gif
kuva_05.jpg


Rakennepurku M & K Oy on harjavaltalainen yritys, joka tekee rakenne- ja kokonaispurkuja koko Suomen alueella. Toimintaan kuuluu myös asbestipurkutyöt. Yritys palvelee yksityisiä, yrityksiä, teollisuutta, kuntia ja muita yhteisöjä. Asiakastyytyväisyyteen panostetaan vastaamalla parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden vaatimuksiin ja noudattamalla urakkasopimuksia.

Rakennepurku M & K Oy noudattaa toiminnalle asetettuja viranomaismääräyksiä ja lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

Yritys on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen ja henkilöstön ammattitaitoa ylläpidetään. Henkilöstöllä on työturvallisuus- ja tulityökortit, yhtiöllä on asbestityövaltuudet. Alihankkijoiden työntekijöiltä vaaditaan tulityö- ja työturvallisuuskurssien suorittamista ja riittävä osaamistaso.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka toteutetaan kaikilla Rakennepurku M & K Oy:n työmailla. Toiminnan korkea laatu ympäristöasioiden huomioiminen on yrityksen johdolle tärkeää ja siihen perustuu yrityksen kehittäminen.

Rakennepurku M & K Oy:n työmaakäytäntöihin kuuluu melun ja pölyämisen vähentäminen ja hyvä työmaasiisteys.

Jokaisen purkutyön yhteydessä käydään läpi työmaasuunnitelma, joka sisältää purku- ja lajittelusuunnitelman. Purkujätteet lajitellaan ja pyritään hyödyntämään, sekä ongelmajätteistä huolehditaan.

Työntekijöiden ja alihankkijoiden kanssa on käyty läpi työturvallisuus- ja lajitteluohjeet.

Purkujätteen jalostusastetta pyritään nostamaan omalla lajittelukeskuksella.

Rakennepurku M & K Oy:n laatu- ja ympäristöjärjestelmä noudattaa ISO 9001:2000 ja ISO 14001:2004 -standardien vaatimuksia.

Meiltä onnistuu


 • Sahaukset ja poraukset
 • Piikkaukset
 • Kokonaispurku
 • Asbestipurku
 • Saneerauspurku
 • Pohjarakentaminen

Meiltä löytyy


 • Työturvallisuuskortit
 • Tulityökortit
 • Asbestityövaltuudet

Plussaa


 • Purkujätteen lajittelu
 • Ongelmajätteen lajittelu
 • Laatu- ja ympäristöjärjestelmä